Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev strokovne terminologije v angleškem jeziku.

Pri predavanjih in vajah študenti: 

- obnovijo obstoječe znanje izbranih slovničnih struktur;

- spoznavajo temeljno strokovno terminologijo v angleškem jeziku, ki se nanaša na področje poslovnih študij in managementa;

- usvajajo principe uspešne poslovne komunikacije v angleškem jeziku ter temelje uspešnega medkulturnega sporazumevanja;

- usvojijo temeljne veščine kritičnega razmišljanja.

Študenti v sklopu predmeta razvijajo vse štiri vrste tujejezikovnih spretnosti: govorno, pisno, slušno in bralno.   

 

V spletni učilnici so študentom na voljo različni učni materiali - delovni listi, dodatne vaje (vključni z interaktivnimi), seznami koristnih spletnih povezav ipd.