Cilj predmeta je študentom posredovati temeljna znanja računalništva. Študente bo usposobil za samostojno uporabo programskih orodij, ki jim bodo koristila v času študija ter kasneje pri iskanju informacij in izdelavi poročil, projektnih nalog, predstavitev in drugega gradiva.