Cilji: Spoznavanje in dopolnjevanje osnovnih pojmov in principov matematične analize, algebre in statistike ter njihove aplikacije v naravoslovju.