Predmet je uvodni pregled klasičnih in sodobnih teoretiziranj na področju pragmatike, ki raziskuje vlogo konteksta pri interpretacij lingvističnega pomena. Primarni cilj bo raziskava fenomenov kot so implikacije in pomenske predpostavke, ter ločevanje med semantiko in pragmatiko.