Obvestilo / Notice

Obvestilo / Notice

by Admin Moodle -
Number of replies: 0

Zaradi težav smo bili primorani Moodle obnoviti iz varnostne kopije dne, 24.7.2022. Vse spremembe, ki so bile narejene po tem datumu so bile žal izgubljene. Opravili smo tudi posodobitev platforme na novejšo različico.

Due to problems, we were forced to restore Moodle from a backup on 24.7.2022. All changes made after this date were lost. We also updated platform to a newer version.

UNG IT