Osnovne metode za verjetnost

Naključne vrednosti, porazdelitve

Statistični podatki

Preverjanje hipoteze

[SLO] Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja ustvarjanja in shranjevanja digitalnih vsebin in baz podatkov. Ta predmet bo študentom omogočil uporabo pridobljenega znanja v ustreznih praktičnih situacijah s tega področja. Na ta način bo študente usposobil za obvladovanje digitalnih virov in dokumentov.

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The objective of the course is to make the students familiar to the basic knowledge of creation and storage of digital content and databases. This course will enable students to apply the acquired knowledge to relevant practical situations in the field. In this way, students will be able to master the digital resources and documents.

Course in PTF - web page

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev računalniškega vodenja in avtomatizacije tehničnih sistemov in procesov.

[SLO] Cilj predmeta je seznanjanje s temeljnimi koncepti spletnih tehnologij in spoznavanje s konkretnimi spletnimi tehnologijami, ki omogočajo razvoj spletnih aplikacij. Ključne tri komponente teh tehnologij so opisni jeziki, programski elementi na strani klienta in programski elementi na strani strežnika. Temelji so dopolnjeni s specifičnimi vsebinami, ki so pomembne za prakso razvijanja spletnih rešitev, kakršne so na primer osnove komunikacije s podatkovnimi bazami in osnovnimi principi in pristopi za zagotavljanje varnosti.  

Tečaj v PTF - spletni stran

[ENG] The main objective of the course is present the basic web technology concepts that are required for developing web applications. The key technology components are descriptive languages, server side program elements and client side program elements. In addition the course gives specific contents that are beneficial for developing web-based solutions, like relational data-base communication basics and information security principles and approaches.

Course in PTF - web page