Ta predmet predstavlja uvod v sodobno formalno pomenoslovno teorijo. Raziskovali bomo, kako je skladenjskim strukturam sistematično pripisana interpretacija. Podrobno si bomo ogledali naslednje teme:  Teorije pomena,  kompozicionalnost in skladenjsko-semantični vmesnik, predikacija, odnosi in neglagolski predikati, modifikacija, določnost, kvantificiranje, negacija in logični povezovalci, doseg in dvoumnost.

Osnove računalništva

Splošni pojmi tega področja, pa tudi osnovne spletne veščine, npr. označevalni jeziki, kakršna sta HTML in XML. Sledi pregled prostostopnih korpusnih virov in orodij, predvsem za slovenski jezik in možnosti, ki jih le-ti nudijo pri kvantitativni analizi besedila. Seminarska naloga je v obliki spletne strani narejen statistični opis izbranega slovenskega ali angleškega leposlovnega besedila, skupaj z besednim zakladom njegovih polnopomenskih besednih vrs