Pri predmetu bomo literarno interpretacijo spoznali s praktičnega vidika. Uvodoma bomo spoznali nekaj interpretativnih zgledov, določili cilje našega srečevanja (kaj je literarna interpretacija?, kakšna je dobra literarna interpretacija?, kako jo lahko tudi sam/-a napišem?), skozi kurz pa se bomo ob branju različnih besedil urili v pisanju literarnih interpretacij.