Študent spozna področje digitalne humanistike, ki zahteva tako odprtost za eksperimentiranje kot kritično strogost, ki je temelj humanistične hermenevtike. Interdisciplinarni projekti temeljijo na dialogu specialistov različnih disciplin, ki jih digitalni humanist okvirno razume, ob tem pa ostaja specialist v svoji temeljni vedi, znanosti ali umetnosti. Študentje dobijo vpogled v računalništvo in informatiko, v jezik umetnosti, posebej grafičnega oblikovanja, ter ozavestijo temeljna metodološka razhajanja, ki v digitalni humanistiki predstavljajo priložnost in ne ovire. http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/2SI1/predmet/237380/digitalna-humanistika