Študentje/študentke se seznanijo z zgodovinskim kontekstom ženskega avtorstva, kot tudi z zgodovinsko strukturo in evolutivnostjo literarnega kanona, ki sprejema ali nesprejema književnost, ki jo pišejo ženske. Poudarek bo na obravnavanju konkretnih literarnih del pisateljic, pesnic, esejistk, publicistk in dramatičark v Evropi.