Spoštovani študenti!

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s temelji ekonomike podjetja in tehnoloških sistemov s ciljem dati ekonomsko podlago za optimalne inženirske poslovne odločitve. Učni načrt je oblikovan tako, da omogoča študentu poglobljeno razumevanje teorije ekonomike podjetja in uporabo spoznanj na pomembnih področjih organiziranja in vodenja poslovnih sistemov. Poseben poudarek je na metodah poslovnega odločanja za inženirje.

Uspešno delo Vam želijo sodelavci predmeta Ekonomika za inženirje

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z sodobnimi informacijskimi sistemi, zgrajenimi s pomočjo odprte kode. V nasprotju z licenčno programsko opremo je odprta koda bistveno bolj fleksibilna in omogoča lasten razvoj aplikacij ter uporabo širokega spektra znanja in programja. Poslušatelji se podrobneje seznanijo z operacijskim sistemom Linux ter s strežniki za splet, elektronsko pošto, bazami podatkov, poslovnimi aplikacijami, pa tudi z namizji in elektronsko pisarno.

Cilji predmeta so:
- seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju in razvoju programskih sistemov,
- jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
- jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- osnovna znanja sodobnih informacijskih tehnologij,
- tehnološka in organizacijska znanja za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,
- praktična znanja načrtovanja in razvoja programskih sistemov,
- znanja potrebna za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Cilji predmeta so:
- seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju in razvoju programskih sistemov,
- jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
- jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- osnovna znanja sodobnih informacijskih tehnologij,
- tehnološka in organizacijska znanja za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,
- praktična znanja načrtovanja in razvoja programskih sistemov,
- znanja potrebna za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.