Na svetu je približno 6700 jezikov. Hkrati na svetu ta trenutek obstaja 205 držav. 70% jezikov je trenutno razširjenih v 20 narodih. Med večjim številom enojezičnih držav so torej le ti narodi uradno večjezični. Kljub temu dvo- ali večjezične govorce najdemo po celem svetu. Še več, pojav se širi iz dneva v dan -družine, v katerih starši govorijo različna jezika, preseljevanje, potreba po poznavanju drugega jezika zaradi poslovnih priložnosti... Kaj torej je večjezičnost? Raziščimo jo skupaj.