Študenti pri predmetu tekočina, valovanje in toplota obravnavajo osnovne pojme iz klasične fizike iz področja mehanike tekočin in termodinamike. Pri vajah študentje osvojijo osnovne računske tehnike za samostojno kvantitativno obravnavo elementarnih fizikalnih pojavov.

Študent se bo seznanil z osnovnimi koncepti računalnikov in izdelave programov. Naučili se bodo izdelave račualniškega programa od priprave do izvajanja. Podrobnjeje se bo spoznal sintakso jezikov python, fortran in C++. V okviru domačih nalog bo začel uporabljati računalniške programe za reševanje matematičnih problemov.