Študent se bo seznanil z osnovnimi koncepti računalnikov in izdelave programov. Naučili se bodo izdelave račualniškega programa od priprave do izvajanja. Podrobnjeje se bo spoznal sintakso jezikov python, fortran in C++. V okviru domačih nalog bo začel uporabljati računalniške programe za reševanje matematičnih problemov.

Študenti se spoznajo z osnovnimi procesi, ki vzdržujejo energijsko ravnovesje v kristalih,  uravnavanjo nihanja kristalnih struktur in transport električnega naboja po kristalih. Ob zaključku študija bodo razumeli vir razlike med kovinami, polprevodniki in dielektriki. Spoznali bodo osnovna načela diamagnetizma in paramagnetizma v trdnih snoveh.