Spoznavanje teoretične osnove s področja optike in uporabe modernih optičnih inštrumentov.