Študentje izvajajo praktične vaje z različnih področij v industrijskih in raziskovalnih laboratorijih. Spoznajo se s principi delovanja merilnih naprav in z osnovnimi lastnostmi merjencev. Osvojijo veščine pisanja poročil o meritvah.

Študentje izvajajo praktične vaje z različnih področij v industrijskih in raziskovalnih laboratorijih. Spoznajo se s principi delovanja merilnih naprav in z osnovnimi lastnostmi merjencev. Osvojijo veščine pisanja poročil o meritvah.