The main idea of the course is to introduce students to the world of Galaxies and the basic concepts in modern  day  cosmology. They will learn, in  particular,  what are the main components of  the  Milky Way and its dynamics. They will also study classification of  galaxies, learn about galaxy cluster environments and AGN physics.

In this course students will learn the fundamentals of electricity, magnetism and waves. The final goal is to derive Maxwell's equations and to describe the radiation process

Študenti se spoznajo z osnovnimi procesi, ki vzdržujejo energijsko ravnovesje v kristalih,  uravnavanjo nihanja kristalnih struktur in transport električnega naboja po kristalih. Ob zaključku študija bodo razumeli vir razlike med kovinami, polprevodniki in dielektriki. Spoznali bodo osnovna načela diamagnetizma in paramagnetizma v trdnih snoveh.

Študent se bo seznanil z osnovnimi koncepti računalnikov in izdelave programov. Naučili se bodo izdelave račualniškega programa od priprave do izvajanja. Podrobnjeje se bo spoznal sintakso jezikov python, fortran in C++. V okviru domačih nalog bo začel uporabljati računalniške programe za reševanje matematičnih problemov.