Namen predmeta je podati študentu osnovna znanja, ki so pomembna za razumevanje transporta in pretvorbe onesnaževal, izpuščenih v naravno okolje. Osnovni principi so prikazani na problemih onesnaževanja zraka, podtalnice, rek, rečnega ustja, obale in oceanov. Primeri vključujejo kisel dež, Černobilsko nesrečo, troposferski ozon, ozonsko luknjo in eutrofikacijo površinskih voda.