Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev računalniškega vodenja in avtomatizacije tehničnih sistemov in procesov.

Biomonitoring of Human Health

Spoznavanje osnovnih pojmov in zakonitosti geografskih informacijskih sistemov (GIS). Izobraževanje za pridobivanje teoretičnega znanja iz prostorske informatike s poudarki na izdelavi raziskovalnih aplikacij in uporaba za vsakdanjo rabo na področju prostorske informatike za okolje. Študentje bodo znanje praktično preizkušali pri predstavitvi svojih seminarskih nalog ter pregledi in-situ.

Osnovni cilj predmeta je spoznati uporabo kemijskih principov in orodij za razlago geoloških in okoljskih procesov. Slušatelji spoznajo porazdelitev elementov v posameznih sferah (litosferi, atmosferi, hidrosferi in biosferi) in osnovne mehanizme in zakonitosti njihove migracije in prerazporejanja, seznanijo pa se tudi z obnašanjem najpogostejših onesnažil in njihovimi transfor-macijami v naravnem okolju v stiku z vodo, tlemi in kamninami. Ob koncu tečaja slušatelji poznajo pomen kemije in njeno uporabo za reševanje problemov v realnih naravnih sistemih in razlago kompleksnih procesov, ki posegajo na področja kemije, geologije, biologije, hidrologije, pedologije in človekovih dejavnosti.

The course consists in a serie of seminars about recent advances in environmental sciences. National and international speakers are invited to give lectures focusing on the last achievements in their field of research. The seminars are usually held in Vipava Lanthieri Palace on Thurdays at 3 p.m. twice a month. Extra seminars and Scientific evenings are also organised. 

Students will also be invited to provide a written and oral presentation scientific case of studies from peer-reviewed scientific literature. 


 

Spoznavanje osnovnih pojmov in zakonitosti geografskih informacijskih sistemov (GIS). Izobraževanje za pridobivanje teoretičnega znanja iz prostorske informatike s poudarki na izdelavi raziskovalnih aplikacij in uporaba za vsakdanjo rabo na področju prostorske informatike za okolje. Študentje bodo znanje praktično preizkušali pri predstavitvi svojih seminarskih nalog ter pregledi in-situ.

This course is composed of a serie of seminars about recent advances in environmental sciences. National and international speakers are invited to give a 1h-lecture focusing on the last achievements in their field of research.

This course is mandatory for Master students (1st and 2nd year) and 1st year PhD: 75% of attendance is required to pass the module.

The lectures are usually held in via croce (room 201) on Thurdays at 2 and/or 3 p.m. every two weeks. However, extra seminars can be organised on other dates. The students, who might not be able to come to the seminar, can follow it through VOX.

Scientific evenings, organised by UNG, are also taken into account in this course.

Students in 2nd year of Master have to write a report about a selected topic  that they present in May.