AUM, program 1. stopnje (DUP - Digitalne umetnosti in prakse)